PI-Nordic

Diarienummer 2014-03427
Koordinator IVL Svenska Miljöinstitutet - IVL Stockholm
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har engagerat fler aktörer inom processindustri, utrustningstillverkare, akademi och institut genom bland annat workshops och förankrat ett gemensamt synsätt gällande processintensifiering (PI). Vi har förbättrat den nationella samordningen för PI, för att underlätta en bredare tillämpning av PI. Etablering av hållbar och effektiv processutveckling och en nationell plattform för att driva forskning, innovation, utveckling och implementering av PI är påbörjad. En Nordisk plattform är fortfarande i planeringsstadiet och finansieringen kvarstår att lösa.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genom den sammanställning och analys vi utfört kunnat peka ut möjligheter och utmaningar för att på sikt ha en fullt etablerad, hållbar och effektiv processutveckling som ett centralt styrkeområde i svensk industri. Vi har nu lagt grunden för en plattform för att samordna forskning, innovation och implementering av PI i Norden. Denna grund kan nu skapa förutsättningar för att hantera flera av de utmaningar svensk industri står inför i framtiden, samt effektivisera process-FoU mellan processindustrier, institut och akademi.

Upplägg och genomförande

En initial föranalys resulterade i ett utkast och struktur för agendans innehåll. Därefter anordnades en större workshop där olika teman behandlades i grupper. Detta resulterade i identifiering av vilka gemensamma behov som är mest angelägna för industri och akademi att uppfylla. Efter en skriv- och analysfas för att ta fram ett mer omfattande utkast till agendan hölls ytterligare en workshop och granskning av agendan i flera steg, där många deltog innan slutversionen fastställdes. Under hela denna process har vi arbetat med att engagera fler aktörer att delta i initiativet.

Externa länkar

Webbplats för PI-Nordic. För information om PI-Nordic, kommande arbeten och där agendan kommer kunna ladda ned.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.