PheneClean-Brasilien

Diarienummer
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Goda framsteg har gjorts i projektet för att bygga ett ev. konsortium mellan Brasilien och Sverige för att utveckla fosfin-baserad kemiskteknik för den Brasilianska marknaden. Viktiga inledande kontakter knöts med brasilianska företag, institut och universitet som visar bra möjligheter för att bygga en konsortium i framtiden. De två företag som tillverkar finkemikalier i brasilian har kontaktats. Konkreta åtgärder har gjorts genom att underteckna ett NDA och ett LOI. Förutom en inledande materialkarakterisering studie gjordes genom FTIR spektroskopi vid Acreo laboratorier.

Resultat och förväntade effekter

En förståelse för den brasilianska fin-kemi industrin har uppnåtts och initiala kontakter mellan Chromafora och viktiga företag som är verksamma inom den brasilianska finkem industrin har genomförts . Relationer har också etablerats på institut nivå mellan Acreo och flera ledande brasilianska forskningsinstitut. Ytterligare insatser behövs för att formalisera en eventuell konsortium med syfte att utveckla och lansera Chromaforas phosphine återvinningsteknik till den brasilianska marknaden.

Upplägg och genomförande

Kickoff och planeringsmöter höljds vid Acreo enligt planen. Två framgångsrika marknadsföringsresor gjordes till Brasilien som planerat med den extra fördelen av att delta i FINEP-Vinnova Innovation Seminar. Samarbete med Business Sweden kontor i Sao Paolo var mycket fördelaktigt. Grunden är lagd för utvecklingen av konsortiet i framtiden. En förståelse för den brasilianska finkemikalieindustri uppnåddes som kommer att vara viktiga för utvecklingen av Chromafora affärsstrategi i Brasilien.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.