PEXiSME

Diarienummer 2013-02430
Koordinator Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag - Tekniska högskolan i Jönköping
Bidrag från Vinnova 560 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2013-01425-en

Syfte och mål

Projektet ProduktionsEXcellens i små och medelstora tillverkande företag (PEXiSME) bidrar, och avser i steg 2 att bidra med kunskap inom utlysningens område organisatoriska innovationer, särskilt rörande kunskap och metodik som stödjer SME att föra in och anpassa organisatoriska innovationer (primärt lean) på ett framgångsrikt sätt. PEXiSME har identifierat grupper av förutsättningar som krävs för framgångsrikt och långsiktigt utvecklingsarbete och med utgångspunkt i detta formulerat en forskningsplan med utvecklingsinsatser för steg 2 i projektet.

Resultat och förväntade effekter

Med utgångspunkt i tidigare erfarenheter från tidigare utvecklingsinsatser, bland annat Produktionslyftet, och en systematisk litteraturegenomgång har steg 1 av PEXiSME resulterat i en forskningsplan för kommande utvecklingsarbete. Forskningsplanen presenteras i den insända ansökan om fortsatt finansiering i steg 2 av utlysningen.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i samverkan mellan JTH, LiU, HiS, APeL, IDC West Sweden, Produktionslyftet och totalt åtta små och medelstora tillverkande företag. Arbetet utgick från utvärderingar som har gjorts av olika utvecklingsinsatser inom IDC och Produktionslyftet. Vi har genom totalt 24 intervjuer och en gemensam workshop identifierat olika typer av förutsättningar för framgångsrikt och hållbart utvecklingsarbete i företagen. Med utgångspunkt i dessa har utvecklingsinsatser identifierats i företagen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.