Permanent koppling trafikverkets trafikdatabas

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 60 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med att arrangera ett lyckat demoevent i EU projektet Drive C2X uppfylldes.

Resultat och förväntade effekter

Vi arrangerade ett lyckat demoevent med ca 400 deltagare under 2 dagar. Detta har bidragit till att vi ytterligare en gång har placerat Sverige på kartan över viktiga testsiter i Europa.

Upplägg och genomförande

Sedan beslutet kom att vi skulle hålla detta event i slutet av 2012 så har det planerats och infrastruktur och fordon har testats inför demonstrationstillfällena.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03603

Statistik för sidan