Perfect Mirror - en digital spegel med adaptiv ljussättning

Diarienummer 2012-03916
Koordinator KUBERA KONSULT AB - KuberaKonsult Stockholm
Bidrag från Vinnova 324 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att utreda möjligheterna med en nykonstruerad applikation som utnyttjar inbyggd kamera och display för att åstadkomma en ´perfekt spegel´. Detta skulle uppnås genom ett nära samarbete mellan behovsställarna, entreprenör samt teknisk expertis inom bild- och ljusåtergivning. Målet var att välja plattform, att få fram en dokumenterad genomlysning av de tekniska möjligheterna och begränsningarna, testa idéerna och göra upp en plan för fortsatt utveckling. Syftet och målet är väl uppfyllt efter avslutad process.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet visar att de tekniska förutsättningarna för en lösning finns och att det är rimligt att fortsätta utveckla produkten. De kommersiella förutsättningarna är goda och möjligheterna många. Inom projektet har vi också sett över hur vi i framtiden skulle kunna reglera ägandet av produkten mellan projektets parter/eventuellt tillkommande intressenter. Vi kan också efter projektet uppvisa ett resultat som ger ett tillräckligt gott underlag för en fortsatt finansiering från samarbetspartner/finansiär. Vi har också verifierat behoven samt identifierat potentiella kunder

Upplägg och genomförande

KuberaKonsult och Adopticum har i ett tätt samarbete genomfört processen med tydliga avgränsningar i ansvarsområdena. Adopticum har genomfört all teknisk forskning och utveckling och KuberaKonsult har tillsammans med ungdomarna genomfört flertalet marknadsanalyser inom olika delar. Marknadsundersökningarna har dels genomförts i behovsidentifierarnas egna närområden men också mer generellt ute bland allmänheten. Resultatet har visat på en stor potentiell målgrupp och en stor vilja till betalande kunder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.