PayPer

Diarienummer 2012-03592
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6610, Advanced Technology & Research
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång FFI - Transporteffektivitet

Syfte och mål

Projektets syfte är att utveckla och utvärdera affärsmodeller och teknologier för att stödja affärsmodeller som utgår från betalning för utfört arbete ´Paying for Performance´. Projektet har undersökt kontraktsstyrning och hur det kan användas som metod för att styra det kontrakterade arbetet samt att styra och utveckla relationen mellan kontraktsparterna. Projektet har alltså arbetat på två nivåer och med två relationer i värdekedjan 1.Relationen mellan trafikorganisatör och trafikoperatör (PTA-PTO) 2.Relationen mellan trafikoperatör och fordonstillverkare (PTO-OEM)

Resultat och förväntade effekter

Ett konkret resultat för PayPer är ett koncept som kompletterar dagens samarbetsavtal med en tydlig mötesstruktur för dagsavstämning, veckoavstämning, månadsmöte och årsmöte. Varje mötestyp har en föreslagen agenda och ansvariga representanter från de två partner-organisationerna (PTO- OEM). För att mötet ska behandla rätt saker och beslut fattas på rätt underlag så tog PayPer fram en rapportstruktur där data hämtas direkt från bussarna, från system hos PTO och i system från OEM. All data samlas och presenteras på ett begripligt sätt och kan därefter ligga till grund till beslut.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft parallella spår som har fokuserat på de två olika nivåerna i värdekedjan. Relationen PTA-PTO har i huvudsak behandlats av SAMOT. Relationen PTO-OEM har i huvudsak behandlats Volvo Group Trucks Technology. Genomförandet av PTO-OEM-delen av projektet har skett utifrån Volvokoncernens globala tjänsteutvecklingsprocess, S GDP, som bygger på teorier om ideation och iterativ utveckling. Processen har fem faser: Explore, Conceptualize, Build, Pilot och Deploy. I PayPer kom projektet att föras från explore till build.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.