Patenterat miljövänligt, brandbeständigt och högeffektivt isoleringsmaterial.

Diarienummer
Koordinator EcoNovelty Group AB
Bidrag från Vinnova 297 275 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 (höst 2019)

Syfte och mål

Syftet med projektet är att arbeta för högt presterande -och hållbara isoleringsmaterial inom byggbranschen. Målet med projektet är att vidareutveckla isoleringsmaterialet och framställa en prototyp som är fullt biologiskt nedbrytbar. Att isoleringsmaterialet har en viss fasthet i enighet med marknadsstandard är viktigt för potentiella kunder. Därför är även ett av målen att öka isoleringsmaterialets fasthet. Utveckling och validering av affärsmodell samt utföra marknadsundersökning ingår också i projektets målsättning.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter och resultat efter projektet är att framställa ett isoleringsmaterial med stark konkurrenskraft gentemot EPS-isolering. Efter genomförd vidareutveckling förväntar vi oss att isoleringsmaterialet behåller tidigare attribut i form av brandbeständighet i direkt låga i hög temperatur, miljövänlig samt högpresterande isoleringsförmåga. Vi förväntar oss även att väcka ett stort intresse bland potentiella kunder som vi kommer bibehålla fram till marknadsintroduktion.

Planerat upplägg och genomförande

Planerat upplägg och genomförande är att börja med vidareutvecklingen av isoleringsmaterialet. Det innefattar FoU-arbete där målet är att utveckla ett fullt biologiskt nedbrytbart isoleringsmaterial samt öka fastheten i isoleringsmaterialet. Arbetsuppgifter kommer fördelas internt vilket möjliggör att arbetet kan genomföras parallellt. Nästa steg i projektet blir att testa den vidareutvecklade prototypen på institut där resultatet kan valideras av utomstående organisation. Sista stegen är marknadsundersökning samt utveckling och validering av affärsmodell.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 oktober 2019

Diarienummer 2019-04008

Statistik för sidan