Passiv TWSTFT metod för ökad robusthet i UTC(SP)

Diarienummer 2016-02729
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Bidrag från Vinnova 760 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har utvecklat en metod för beräkning av banparameter för geostationära satelliter. Från nödvändig data från det aktiva metrologiska nätverket är det idag möjligt att bestämma satellitens momentana 3D position och en interpolerande banmodell inom önskade felmarginaler, dvs med typiska fel av en meter. Detta möjliggör att för en given användarposition beräkna avståndskorrektioner och implementera en envägs (passiv) tidtransfer med en metod specifik felmarginal av några nanosekunder. Slutliga resultat kommer presenteras på EFTF2018.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har tagit fram en satellitbanbestämningsmetod som med hög noggrannhet kan användas för att bestämma längden av den momentana signalvägen från godtycklig geografisk punkt till den för TWSTFT använda geostationära satelliten och därmed stödja en differentiellt tidstransfer med typisk felmarginal på enstaka nanosekunder. Vi förväntar oss att metoden kommer att användas för att komplettera GNSS tidsdistribution för att öka robustheten i samhällets tidhållning.

Upplägg och genomförande

Projektet har huvudsakligen genomförts av två medarbetare mellan hösten 2016 och sommaren 2017, samt under en uppföljning i slutet av 2017. Vi förväntar oss ytterligare insatser vid förberedelse och presentation av projektet under EFTF2018. Projektet krävde framförallt kunskap inom rymdgeodetiska beräkningsmetoder, estimeringsteknik och metrologi. Ytterligare kompetens inom tid och frekvensgruppen har utnyttjats och vi kan konstatera att gruppens kapacitet har används väl.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.