Passionista

Diarienummer 2018-03027
Koordinator Sigmar Metod & Innovation AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - september 2019
Status Pågående