Passionista

Diarienummer 2018-03027
Koordinator Sigmar Metod & Innovation AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - september 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Genom konceptet Passionista ges unga kvinnor möjlighet att förverkliga nya idéer och tekniska lösningar inom sina egna passionsområden. Projektets syfte är att göra det möjligt för fler unga tjejer att ta del av konceptet genom en signifikant uppskalning på regional nivå. Projektets mål är att vidareutveckla konceptet så att det kan användas inom fler olika verksamheter i Norrbotten.

Förväntade effekter och resultat

Genom att applicera teknik inom alla intresseområden så kan vi också öka chansen för att få fler teknikintresserade unga kvinnor. Förväntade effekter och resultat är att få fler tjejer nyfikna och intresserade av teknik på sina egna villkor, samt stärka deras självförtroende och uppmuntra till ett förhållningssätt som bygger på samarbete mellan olika intresseområden och att korsbefruktade idéer kan finna nya vägar och innovationer.

Planerat upplägg och genomförande

Under kommande projektperiod kommer Passionista-konceptet testas inom 2 olika arenor i samhället (offentlig sektor - skolan + ideell sektor - föreningsliv, ideella organisationer). Samt strategiskt utveckla modellen för passa i olika sociala sammanhang, kontexter och målgrupper.

Externa länkar

Verktyg & metoder för att tillvarata drivkraft kopplat till ungas passion för att skapa nya innovationer & yrken

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.