Partnerskap med Peking universitet gällande innovationsstöd och kommersialisering

Diarienummer 2013-05443
Koordinator Uppsala universitet - UU Innovation
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2014
Status Avslutat