PAIP - Automatiserad röranalys

Diarienummer 2018-04267
Koordinator TEKNISKA VERKEN I LINKÖPING AB (PUBL) - Tekniska Verken i Linköping
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Tekniska verken (Tv) driver det kommunala avloppsreningsverket med tillhörande infrastruktur för att ta hand om och rena vatten för och från invånarna i Linköpings kommun. För att kunna ta emot avloppsvatten är det viktigt att ha ett väl fungerande rörledningsnät för att transportera vattnet. Tv genomgår en omfattande digital transformation där syftet med detta projekt är att med digitala hjälpmedel bli bättre på att identifiera fel i rörinfrastruktur och kunna förbättra förstå var felen kommer att uppstå. Målet är att ta fram PoC för analys av avloppsrör.

Förväntade effekter och resultat

Målet med projektet är att ta fram och verifiera en metod som med digitala hjälpmedel bli bättre på att identifiera fel i infrastruktur för avloppsledningar och bättre förstå var felen kommer att uppstå.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer vara ett samarbete mellan Tekniska verken och tjänsteleverantörer. Projektet kommer att ta fram en PoC i form av ett digitalt verktyg för analyser av avloppsrör. Tjänsten ska verifieras och ställas mot dagens processer. Arbetet beräknas ta ca 6 månader från projektstart.

Externa länkar

Tekniska verkens huvudsida. Mer information kommer uppdateras inom kort.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.