Övervakning med tvåvågsultraljud

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att samla ihop ett Svenskt konsortium som har intressen i att mäta spänningar i skruv och stång med tvåvågsultraljud och i slutänden skapa en användbar produkt. Denna teknik erbjuder möjligheter som inte finns idag för att få en större säkerhet i förband/belastade stänger. Målet är att ha identifierat problem som finns för att realisera detta tekniksprång i övervakning och att skapa en trovärdig projektansökan så att detta kan resultera i en serie produkter.

Resultat och förväntade effekter

En bred konstellation av intressenter inom flera olika industrigrenar har samlats kring denna grundläggande idé. Företagsrepresentanterna spänner över byggsektorn, verkstadsindustrin till energisektorn. Som slutsats av förstudien är att tekniken med en tvåvågsultraljudsignal fungerar bra. Frågetecken måste dock ställas kring hur stort geometriberoendet (diameter, längd, etc) är. Inga litteraturreferenser har hittats som undersöker detta.

Upplägg och genomförande

Swerea KIMAB AB tillsammans med de företag och myndigheter som deltog i A-projektet har isolerat möjliga partners i ett B-projekt. Dessa har kontaktats för att delta i ett B-projekt. I ett flertal möten med alla intressenter har problemställningen gått igenom för att kunna få en bra och vetenskapligt sund start på ett B-projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.