OTILLRÄCKLIGT ANTIKROPPSSVAR VID VACCINATION AV HIV INFEKTERADE BARN KAN FÖRBÄTTRAS GENOM EN NYUPPTÄCKT ADJUVANT

Diarienummer 2013-00078
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Bidrag från Vinnova 99 666 kronor
Projektets löptid januari 2013 - mars 2013
Status Avslutat