Örnkoll på boskap med drönare och AI

Diarienummer 2018-04334
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - ACREO, Kista
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Helt automatiserat lantbruk kan eliminera hunger. Automatiserad monitorering av boskap hjälper till att snabbt leta upp sjuka eller skrämda djur som rymt vilket minskar driftkostnader och ökar produktivitet på gården, då mindre resurser krävs för att ta hand om samma antal djur. Alternativt, kan bondgården ta hand om ett större antal boskapsdjur med samma resurser. Detta projekt är genomförbarhetsstudie samt tester i skarp miljö av komponenter för ett system för automatiserad boskap monitorering med hjälp av drönare och Artificiell Intelligens (AI).

Förväntade effekter och resultat

Projektet är ett steg mot helt automatiserat lantbruk och bidrar till följande globala FN Agenda 2030 målen 1. Ingen fattigdom (billigare mat), 2. Ingen hunger (fördubbla lantbrukets produktivitet för små matproducenter, bättre mattillförsel) 5. Jämställdhet (lättanvänt teknologi som gör lantbruk lika tillgängligt) 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (bättre produktivitet genom ekonomisk försprång) 12. Hållbar konsumtion och produktion (genom maximering av lantbrukets output).

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att ta drönarbilder över boskap på en bondgård. Bilderna kommer att behandlas och användas vidare för träningen och tester av AI algoritm för automatiserad igenkänning av boskap på marken. Projektet kommer att dra slutsatser om algoritmens prestanda, "svaga länkar" i igenkänningskedjan, förslag till förbättringar och eventuellt skiss på ett drönare och AI-baserat övervakningssystem för lantbruket.

Externa länkar

En projektsida på ri.se planeras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.