Organisering av modularisering för utveckling av individualiserade produkter

Diarienummer 2012-03780
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 626 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen med detta projekt har varit att utveckla kunskap om hur gränssnittet mellan Produktutveckling och Produktion skall organiseras för att utnyttja modularisering som en strategi för att mer effektivt utveckla kundanpassade/individualiserade produkter. Projektet har uppfyllt den övergripande målsättningen genom genomförandet av en litteraturstudie och en fallstudie. Baserat på den empiriska studien har gränssnittsorganiseringen analyserats och mekanismer som kan hjälpa företag att hantera erforderlig koordinering och integration har identifierats.

Resultat och förväntade effekter

Baserat på studien identifierades ett antal mekanismer som kan användas för att hantera gränssnittet produktutveckling-produktion Bland annat föreföll det lämpligt att använda en tvärfunktionell stödgrupp med ansvar för att koordinera gränssnittsproblem och det framkom ett behov av roller som kan verka över funktionsgränser och utifrån dessa driva modulariseringsrelaterat förbättringsarbete. Vissa av de identifierade organiseringslösningar kommer förhoppningsvis att implementeras på bred front av fallstudieföretaget och även av andra intresserade företag.

Upplägg och genomförande

Detta projekt bestod av en litteraturstudie och en fallstudie på Tetra Pak, ett företag som valdes då företaget under ett antal år haft en tydligt uttalad modulariseringsstrategi och tillverkning utlagd på leverantörer. I denna fallstudie genomfördes intervjuer med ett antal personer på Tetra Pak i Lund och i Modena, samt med leverantörer och marknadsbolag. Baserat på de empiriska observationerna har en strukturerad analys genomförts, vilket lett till identifieringen av ett antal kritiska frågor rörande hanteringen av gränssnittet mellan Produktion och Produktutveckling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.