Organiserat strategiarbete för agil förnyelse mindre och medelstora företag i fokus

Diarienummer 2014-00912
Koordinator INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN I JÖNKÖPING AB
Bidrag från Vinnova 2 900 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet mål var att etablera en flexibel arbetsmetodik för strategiskt arbete i etablerade små och mellanstora företag. En arbetsmetodik som skapar förutsättningar för innovativ tillväxt. Projektet genomfördes i samverkan mellan 15 företag, där projektteamet bemannades av Jönköping University och Träcentrum i Nässjö vilka samverkade med 13 mindre och medelstora företag i tillverkande industri.

Resultat och förväntade effekter

Under projektet har en flexibel arbetsmetodik för strategiskt arbete kontinuerligt utvecklats och många praktiska effekter av densamma kunnat rapporteras i de samverkande företagen. Resultaten från projektet har kontinuerligt kommunicerats i näringslivsrelaterade sammanhang. Det forskningsrelaterade resultatet har kommunicerats i Melander (2016) och flera publikationer författas

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i samverkan mellan 15 företag, där projektteamet bemannades av Jönköping University och Träcentrum i Nässjö vilka samverkade med 13 mindre och medelstora företag i tillverkande industri. 119 möten mellan teamet och företagsrepresentanter har skett under projektet och teamet har genomfört 88 arbetsmöten under projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.