Organic Symbionics

Diarienummer 2014-05658
Koordinator Bioservo Technologies Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 146 250 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - mars 2015
Status Avslutat