OptiFuran - Optimering av processer för framställning av furaner från trä-biomassa

Diarienummer 2014-03254
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Trä, Skellefteå
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har till alla väsentliga delar uppfyllt målen i projektplanen. De delar som har lyckats särskilt bra är förbättringen av kontinuerliga bioraffinaderiprocesser, bättre framställningsprocesser för furanprodukter, teknoekonomiska utvärderingar, ökat värde av sidoströmmar, forskning och innovation i världsklass om bioraffinaderi och nya lovande prospekt för biokemikalier.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har till alla väsentliga delar uppfyllt effekterna i projektplanen. Detta genom att; visa på ökad värde för skogsindustrin från befintliga processer; upprätthålla Sveriges position som en global ledare inom bioraffinaderiutveckling; och bidra till att uppnå målen med de förnyelsebara direktiven beträffande biobaserade kemikalier och biobaserade bränslen

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes som ett samarbetsprojekt mellan akademi och industri. En gemensam planering och utförande har gjorts med fortlöpande uppföljning och uppdatering av planerna. En teknoekonomisk analys har övergripande och kontinuerlig utvärderat de studerade värdekedjorna. En workshop, nio reguljära möten och 2 extra teknikmöten har hållits. Projektet har präglats av en hög kompentensnivå, en hög arbetsbelastning och till viss del hög TRL nivå (framtagning av furanintermediat; TRL 5 - 6)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.