Öppnadatapilot

Diarienummer 2014-06168
Koordinator Stiftelsen för Internetinfrastruktur
Bidrag från Vinnova 755 120 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta pilotprojekt har haft som syfte att utvärdera och konceptutveckla tjänsteområdet öppna data inom IIS verksamhet. Inom projektet har utvecklats en webbtjänstprototyp, skapats en webbsida, arrangerats ett hackathon, och sammanställts tre rapporter. Vidare har projektledaren arrangerat och deltagit i möten och medverkat i diskussionspaneler. Detta överensstämmer med uppsatta mål för projektet. öppna data kommer att bli ett tjänsteområde inom IIS avdelning för Internetutveckling och en tjänsteplan är framtagen.

Resultat och förväntade effekter

IS har analyserat och utvärderat öppna data som ett tjänsteområde. Man har studerat kunskapsområdet och genomfört omvärldsbevakning, aktörsanalys, kommunikationsaktiviteter samt konceptutvecklat en webbtjänst. Projektet utvecklade inte ny kunskap utan samlade befintlig kunskap. IIS kommer att utifrån projektresultaten vidare ta initiativ som leder till att Sverige nu och i framtiden fortsätter att utveckla området öppna data.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört flera parallella aktiviteter och engagerat flera individer i arbetet. Projektet pågick i åtta månader. Arbetet var planerat att utföras av interna resurser i stor utsträckning men på grund av omprioriteringar i verksamheten så anlitades konsulter att genomföra en större del av arbetet.

Externa länkar

Webbplats för Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.