Öppna data The Movie

Diarienummer 2015-02461
Koordinator WIKIMEDIA SVERIGE
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - februari 2016
Status Avslutat

Externa länkar

Filmen Open Data - explained in a nutshell