Öppet bildarkiv

Diarienummer 2012-01662
Koordinator LIVRUSTKAMMAREN OCH SKOKLOSTERS SLOTT MED STIFTELSEN HALLWYLSKA MUSEET - LIVRUSTKAMMAREN
Bidrag från Vinnova 290 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Från och med den 6 mars 2013 finns Livrustkammarens, Skoklosters slotts och Hallwylska museets bildarkiv på nätet. Bildarkivet omfattar ca 40 000 bilder. Nu kan skolelever illustrera sina arbeten, författare bildsätta publikationer, forskare jämföra högupplösta bilder på intressanta föremål och konstnärer göra bildbearbetningar. Alla bilder får användas fritt.

Resultat och förväntade effekter

Målet med projektet, att tillgängliggöra samlingarna är uppnått. Projektet har uppmärksammats stort ffa av lärare som ser en stor nytta med materialet. Under våren fortsätter vi med föredrag, workshopar och lärarträfffar för att både påverka andra museer i samma riktning och för att sprida informationen om att samlingen nu är tillgänglig.

Upplägg och genomförande

Projektet har överskridit tidplanen med två månader eftersom samarbetet med leverantören av webbgränssnittet försenades. Eftersom projektet innehöll flera olika delar med olika leverantörer och deltagare har vi själva lagt ner betydligt mer tid än vi tänkt. Vi är dock mycket nöjda med resultatet.

Externa länkar

Sök i bildarkivet Videoklipp - kort presentation om projektet och dess resultat Pressmeddelande Blogg Sök i K-samsök via Kringla (Riksantikvarieämbetets gränssnitt). Ex Streiff med semantisk information

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.