Objektiv och samtidig mätning av aktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet vid ADHD

Diarienummer 2017-01446
Koordinator Opatus AB
Bidrag från Vinnova 509 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Syfte och mål

Projektets syfte är att validera klinisk nytta, marknadspotential och att välja säljstrategi för ett nytt uppmärksamhetstest som kostnadseffektivt kan underlätta utredningar av ADHD och ge ny typ av information. Projektets mål är att visa att testet är lika sensitivt/specifikt som andra motsvarande test, och samtidigt vara mer tillgängligt och öppet för nya, effektivare utredningsprocesser till lägre kostnad. Projektets mål är även att färdigställa regulatoriska krav för att göra produkten kommersiellt tillgänglig och öka samverkan mellan vård, akademi och företag.

Förväntade effekter och resultat

Snabbare utredningar per patient skall ge ökad patientgenomströmning och minska köer. Mätning i naturlig miljö skall ge mer relevant och objektivt beslutsunderlag. Systemet skall underlätta screening och uppföljning. Företaget skall ha en debiterbar produkt på nationell och internationell marknad.

Planerat upplägg och genomförande

Kliniska studier kommer genomföras vid två väletablerade utredningsenheter. CE märkning kommer färdigställas med hjälp av regulatorisk expertis (konsulter) Marknadsundersökningsföretag anlitas för Skandinavien och ett övrigt EU land. Alla delprojekt kommer enligt plan att pågå under hela projektperioden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.