Nytt takräcke

Diarienummer
Koordinator MONT BLANC INDUSTRI AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - januari 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att ta fram en lastbärare för personbilarmed en ny profil ochförbättrad aerodynamisk struktur som ger upphov till mindre upplevd bullernivå, samtidigt som hållfasthet och tillverkningspris inte påverkas nämnvärt.

Resultat och förväntade effekter

En lovande profil har tagits fram. Optimering och produktifiering av detta resultat återstår.

Upplägg och genomförande

Studien innehöll simuleringar och experimentella utvärderingar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.