Nytt sätt att visualisera prognoser vid osäkra väderlägen

Diarienummer 2014-05373
Koordinator SVERIGES METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Bidrag från Vinnova 315 200 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har uppnått sitt syfte och de överrenskomna målen. Förutsättningar finns nu för att ta nästa steg och utveckla en tjänst med ett nytt sätt att presentera väderprognoser i osäkra lägen och där allmänheten är målgruppen. Projektet har också genererat erfarenheter kring arbetsmetodik som kommer att vara värdefulla för framtida produktutveckling.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har tagit fram en prototyp som presenterar väderprognoser i osäkra lägen. Prototypens design har vuxit fram genom en iterativ utvecklingsprocess tillsammans med slutanvändare. De erfarenheter som projektet har inhämtat kring visualisering och indatabearbetning möjliggör en realistisk planering för ett utvecklingsprojekt som tar prototypen ett steg närmare en realiserad produkt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med en metodik inspirerad av lean UX där prototypens design har vuxit fram i en iterativ utvecklingsprocess. Med relativt enkla medel har projektet interagerat med allmänheten i de olika iterationerna. Initialt gjordes även en målgruppsanalys av användningen av våra väderprognoser. Projektgruppen har haft en bred sammantagen kompetens inom interaktionsdesign, meteorologi, IT och kännedom om våra användare, vilket har varit mycket användbart.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.