Nytt nickelbaserat material för additiv tillverkning av komponenter för högtemperaturapplikationer

Diarienummer 2016-02675
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - september 2018
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

Lasersintring (LS) är den dominerande pulverbäddstekniken för additiv tillverkning (AT) av metalliska komponenter. På grund av de tuffa processförhållandena under lasersintring och komplexiteten hos processen är det i dagsläget endast ca 12 legeringar som kan används för tillverkning med LS. Projektet syftar till att utnyttja styrkan inom pulverteknologi och legeringsutveckling som forskningsinstitutionerna och Sveriges industri besitter för att öka tillgängligheten av nya skräddarsydda Ni-baserade pulver för additiv tillverkning på den globala marknaden.

Förväntade effekter och resultat

Projektet avser att bygga upp en kunskapsbas avseende kritiska faktorer för legeringsdesign, pulveregenskaper och recept för framgångsrik additiv tillverkning av komponenter i skräddarsydda Ni-baserade legeringar inom Haynes-familjen och Inc 738. Projektet förväntas skapa en generisk plattform för snabb utveckling av pulver för AT och öka kapaciteten för additiv tillverkning av "svårprocessade" material. Genom de framtagna kunskaperna kan Höganäs utveckla och lansera nya pulver för additiv tillverkning och Siemens förväntas kunna använda lasersintring för tillverkning och reparation av fler komponenter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att fokusera på materialutveckling för lasersintring genom teoretisk simulering, materialutveckling, experimentell kartläggning av lasersintringsprocessen och vidareutveckling av LS-tekniken för skräddarsydda Ni-baserade legeringar inom Haynes-familjen och Inc 738. Forskningsarbetet kommer att utföras parallellt hos akademiska och industriella samarbetspartners och kommer att omfatta hela tillverkningskedjan från pulverutveckling och -tillverkning via processutveckling och uppskalning till industriella pilottester samt omfattande materialkarakterisering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.