Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nytt nickelbaserat material för additiv tillverkning av komponenter för högtemperaturapplikationer

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - september 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet har varit att utveckla ett generiskt koncept som gör det möjligt att fastställa metoder för snabb utveckling av Ni-baslegeringar med skräddarsydda egenskaper för specifika applikationer och producerade genom den additiva tillverkningsprocessen LPBF. För det aktuella pulvret, som är optimerat för additiv tillverkning (AM), har egenskaper och en termodynamisk simuleringsplattform fastställts tillsammans med en metod för pulvertillverkning och framtagning av robusta LPBF-processparametrar. Detta möjliggör produktion av defektfria komponenter vilket har visats genom tillverkning av en fysisk demonstrator.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom att fastställa nödvändiga pulveregenskaper och processer för pulvertillverkning och LPBF-tekniken för svårsvetsade Ni-baserade legeringar möjliggörs för Höganäs att vidareutveckla och introducera detta pulver på marknaden för AM inom en snar framtid. Tillgången till det nya materialet för AM för högtemperaturapplikationer gör det möjligt för Siemens Industrial Turbomachinery att öka antalet komponenter som produceras eller repareras genom AM vilket i sin tur ger en långsiktig ekonomisk fördel. Den framtagna metoden för snabb materialutveckling för AM kan enkelt överföras till andra AM-applikationer inom fordons- och medicinskindustri etc.

Upplägg och genomförande

Projektet har gett ökad kunskap om kritiska faktorer för legeringsdesign, pulveregenskaper och AM-processen vilket möjliggör en framgångsrik tillverkning av utskiljningshärdande Ni-baserade legeringar. Detta gjorde det möjligt att skapa en generisk plattform för snabb utveckling av pulver för AM och öka förmågan att framställa svårsvetsade Ni-baserade legeringar. Den framtagna metoden för snabb materialutveckling för AM kan enkelt överföras till andra AM-applikationer inom fordons- och medicinskindustri etc.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02675

Statistik för sidan