Nytänkande vattenmätning

Diarienummer 2014-03882
Koordinator Sustainable Innovation i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - juli 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi ville med vår tävling uppmuntra utvecklingen av innovativa och kostnadseffektiva lösningar för individuell mätning och debitering av vatten och varmvatten i befintliga fastigheter. Särskilt ville vi stödja utvecklingen av lösningar som genom att se förbi vattenvolym och värmeenergi kunde finna innovativa sätt att åstadkomma beteendepåverkan. Vi fick 11 bidrag med såväl beteendeorienterade lösningar som teknikspetsiga bidrag. Tävlingen har ökat intresset för individuell vattenmätning men kräver fortsatta insatser för att verkligen åstadkomma betydande effekter.

Resultat och förväntade effekter

Vi fick förvånansvärt många bidrag till en tävling i en smal nisch och med blygsam annonsering. Vi fick elva spännande bidrag, en vinnare och två hedersomnämnanden. Vi förväntar oss att flertalet bidrag går vidare och leder till produkter. Arbete pågår redan och vi räknar med att på olika sätt medverka i den fortsatta processen i samarbete med fastighetsbranschen (bl a deltagande företag i tävlingsjuryn) med verifieringsprojekt och testbäddar.

Upplägg och genomförande

Upplägget var mycket enkelt och annonseringen blygsam. Vi hade önskat mer uppmärksamhet för tävlingen, men kvaliteten på bidragen blev ändå förvånande hög. Facebook visade sig vara den bästa kanalen att nå de tävlande. Bedömningen av bidragen var inte oproblematisk. Våra kriterier kostnadseffektivitet, innovationspotential, hållbarhetsperspektiv var inte helt enkla att använda. Vattenmätningen är en global angelägenhet av betydelse för svenska innovatörer. Tyvärr är intresset i Sverige ännu för litet, inte minst bland myndigheter som Boverket.

Externa länkar

Seminarium i Almedalen med prisutdelning tillsammans med SIWI Facebook sida vi andvände för att få tag i bidragen Huvudsidan för tävlingen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.