Nya modulatorer av Abeta42 syntes - Vägen mot en ny behandlingsterapi i Alzheimers sjukdom

Diarienummer 2016-00838
Koordinator Alzecure Discovery AB - Novum
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SWElife
Ansökningsomgång SWElife: Kroniska sjukdomar

Syfte och mål

Målet med projektet är att ta fram en preventiv behandling mot Alzheimers sjukdom. Projektet befinner sig i sen preklinisk fas och vi har nått ett viktigt delmål, att identifiera en läkemedelskandidat (CD). En rad experiment och analyser har visat att vår CD, ACD678, uppfyller en rad viktiga kriterier som gör den attraktiv som läkemedelskandidat. Dessa lovande fynd har resulterat i ett stort externt intresse och i ett nytt bolag, AlzeCure Pharma AB, som nu driver ACD678 genom prekliniska toxikologiska studier mot klinisk utvecklingsfas.

Resultat och förväntade effekter

ACD678 är en så kallad ”gammasekretasmodulator” (GSM), som gör att enzymet gammasekretas producerar mindre mängder av den långa toxiska Alzheimer Amyloid beta peptiden 42, Abeta42, och istället mer av korta icke-toxiska amyloid beta peptider (Abeta37 och 38). Detta har vi demonstrerat för ACD678, och vi har också visat att ACD678 är tolerant vid terapeutiska doser i råtta och inte påverkar andra gammasekretasreaktioner. Detta är mycket positiva resultat och ACD678 är nu redo att testas i längre prekliniska toxikologiska studier varefter den kan gå in i klinisk utvecklingsfas.

Upplägg och genomförande

I projektet har vi fokuserat på aktiviteter som syftat till att karaktärisera effekterna av ACD678 på Alzheimer Ab42 amyloid bildning samt på experiment som adresserat hur pass säker den är som ett framtida läkemedel. Studierna har dels utförts med hjälp av olika cellmodeller och analysmetoder, specialdesignade för att studera ACD678 primära farmakologi, och dels i heldjursstudier, där olika parametrar och eventuella effekter av ACD678 på kroppens olika organ har studerats med hjälp av olika bioanalytiska och histopatologiska analyser och metoder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.