Nya koncept och material för säker och patientvänlig dialys

Diarienummer 2014-04923
Koordinator Nordic Med-com AB - Nordic Medcom AB
Bidrag från Vinnova 45 500 kronor
Projektets löptid november 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet avbröts i förtid.

Resultat och förväntade effekter

Projektet avbröts i förtid.

Upplägg och genomförande

Projektet avbröts i förtid.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.