Nya kemier för lågtemperatur deponering av Grupp 13-Nitrider med CVD och ALD

Diarienummer 2015-00021
Koordinator Linköpings universitet - IFM, Linköpings universitet
Bidrag från Vinnova 34 932 kronor
Projektets löptid februari 2015 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med planeringsbidraget var att ge Seán Barry möjlighet att besöka LiU för att träffa forskare och titta på syntes- och karakteriseringsutrustning för tunna filmer av grupp 13-nitrider samt att diskutera och planera en längre vistelse som gästprofessor. Detta har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna av planeringsbidraget var att Seán Barry och LiU´s projektledare Henrik Pedersen skulle kunna diskutera detaljer kring det planerade forskningsprojektet för Seán Barrys gästprofessur samt tillsammans skriva klart en ansökan till ViNNMER. Detta har bara delvis uppfyllts då ansökan ännu inte är färdigskriven. Det förväntade resultatet av Seán Barrys besök var en bra uppfattning kring målet med planerad gemensam forskning samt en färdig ansökan till ViNNMER. Detta har uppfyllts.

Upplägg och genomförande

Det planerade upplägget var att Sean Barry besöker under en vecka LiU, träffar forskare, besöker labb, lär känna universitetet samt ger minst ett seminarium om sin forskning. Sean Barry och Henrik Pedersen skriver tillsammans ansökan till ViNNMER. Detta var ett mycket bra upplägg, dock hann ansökan inte skrivas färdigt under Sean Barrys besök.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.