Ny teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter

Diarienummer 2014-03459
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för klinisk neurovetenskap
Bidrag från Vinnova 2 186 601 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - september 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Ju tidigare det går att upptäcka läs- och skrivsvårigheter i skolan, desto mer effektiva blir de insatser som sätts in. Idag saknas det effektiva metoder för att upptäcka elever som kommer att få problem med läsinlärningen. I detta projekt har vi tillsammans med Järfälla och Trosa kommun utvecklat en ny metod som bygger på att analysera ögonrörelser under läsning med hjälp av maskininlärning. Under två år har vi varit ute på skolor i kommunerna och spelat in ögonrörelser på elever i årkurs 1-3. Målet var att utveckla ett verktyg med en hög träffsäkerhet som praktiskt kan användas i skolan.

Resultat och förväntade effekter

Den metod vi utvärderat bygger ursprungligen på ett unikt forskningsmaterial där man följt barn med och utan läs- och skrovsvårigheter från lågstadiet upp i vuxen ålder. I årskurs tre gjordes ögonrörelseinspelningar och genom att analysera dessa med modern teknik kunde vi se att det borde vara möjligt att utifrån mönster i dessa kunna förutsäga vilka som kommer att få problem och vilka som inte kommer att få det. I detta projekt har vi validerat metodiken på en stor mängd barn och kan konstatera att vi med ca 90 % säkerhet kan upptäcka vilka som kommer få problem redan första klass.

Upplägg och genomförande

En förutsättning för att kunna genomföra projektet var samarbete med skolor eftersom vi ville utvärdera vår metod där den ska komma att användas. Ett samarbete med Järfälla och Trosa kommun gjorde detta möjligt och under vårterminerna har vi varit ute på skolorna med utrustning för ögonrörelseinspelning och undersökt hur ca 3 400 elever i lågstadiet läser. I samband med inspelningarna gjordes även andra test för att se på läsförmågan. Ca 800 av eleverna testades också två gånger med ett års mellanrum. Vår analys visar att vi på ett tillförlitligt sätt kan hitta de elever som behöver stöd.

Externa länkar

Resultatportal för deltagarna i projektet Case study från Microsoft om vår teknik Optolexia

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.