Ny pelletsbrännare och varmluftspanna

Diarienummer
Koordinator ULMA AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid februari 2011 - maj 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att med hjälp av Chalmers Industriteknik och deras nätverk identifiera lösningar på vårt utmaningar kring materialval och design, samt att identifiera hur och med hjälp av vem en ny större pelletsbrännare skall kunna tas fram.

Resultat och förväntade effekter

Vi har genom en ny konstruktion och design fått en bättre kylning av brännaren, vilket resulterar i längre livslängd och att korrosionen till stor del undviks. Vi har också identifierat nya material som skall användas i kommande större brännare.

Upplägg och genomförande

Tillsammans med Chalmers industriteknik har materialanalyser genomförts, samt diskussioner kring kylning, materialval och konstruktion genomförts. Chalmers Industriteknik och Salsecreator har påbörjat en ny marknads- och säljstrategi för att säkerställa tillväxten i bolaget.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.