Ny innovationsprocess för svensk industri via validering och avknoppning av existerande, men inte ko

Diarienummer 2016-03585
Koordinator AstraZeneca AB - AstraZeneca BioVentureHub AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet är att etablera en ny modell för innovation som tar vara på innovationer som initierats av AstraZeneca men som AstraZeneca inte har för avsikt att utveckla vidare av olika skäl. Modellen bygger på att skapa intresse hos externa finansiärer som ges möjlighet bilda nya bolag vid AZ BVH baserat på dessa innovationer. Syftet med den första delen av projektet är att ta fram ett ramverk för den nya modellen för att sedan testa den i två piloter i den andra delen. Del ett av projektet är nu avslutad.

Resultat och förväntade effekter

Arbetet resulterade i bildning av ett projektteam och etablering av en klubb av svenska (3) och europeiska (2) investerare. Ett urval av terminerade AZ-projekt har gjorts tillgängligt för spinout och kärnfulla sammanfattningar av dessa har producerats. En Memorandum of Understanding som beskriver principer och processer för AZ spinout har utvecklats i samråd med investerarna. Summan av dessa leveranser utgör en god grund för tesning av modellen i två pilotprojekt (Del 2).

Upplägg och genomförande

En projektledare rekryterades internt och ett spinout-team bestående av R&D-, juridisk- och affärsutvecklingspersonal bildades Ett antal, i huvudsak läkemedelssubstanser men också teknologiplattformer/medicintekniska produktproto projekt gjordes tillgängliga för spinout. En "investerarklubb" bestående av svenska och europiska VCs etablerades. Ett dokument som beskriver principer och processer för spinout författades med input från investerarna Investerarna erhöll information om tillgängliga "spinout assets" och diskussionerna om dessa initierades

Externa länkar

BVHs hemsida har en del som kortfattat beskriver Spin-Out projektet med tillhörande assets.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.