Norrlandicus Care Lab

Diarienummer
Koordinator Sundsvalls kommun - Socialtjänsten
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att ta fram en plan för hur och vad Norrlandicus Care Lab (NCL) skall bli för att utvecklas till den plattform för innovation för äldreomsorgen som regionen behöver. Men även ha den nationella och internationlla relevansen som får både offentlig verksamhet och innovativa företag att stärkas i den utsträckning att den stärker svensk innovationskraft. Projektet anser att den frågan är besvarad i genomförandeansökan.

Resultat och förväntade effekter

Så här långt in i arbetet så har effekterna av förstudien nått över förväntningarna. Effekter och resultat av förstudien är nu formulerade som effekter och resultat av ett genomförandeprojekt. Projektet har snabbt fått en bred både vetenskaplig och affärsmässig förankring som visar på projektets relevans och aktualitet. Regionens innovationssystem har bekräftat hur den kompletterar deras verksamhet och ett stort intresse finns hos flera grupperingar inom socialtjänsten. Tack vare förstudien är NCL nu en accepterad och inbäddad del i socialtjänstens eget förnyelsearbete.

Upplägg och genomförande

Under förstudien har ett antal processmöten, workshops och individuella möten ägt rum för att hitta en gemensam strategi att skapa Norrlandicus Care Lab (NCL). Några viktiga slutsatser har dragits. Att NCL skall vara en öppen innovationsplattform genom att erbjuda en testmetod som andra potentiella ägare av living-lab koncept kan adaptera. Andra socialtjänster eller privata vårdföretag kan anamma Norrlandicus-metoden. NCL kommer att hållas samman av en gemensam ideell förening, ett konsortium.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.