Normkritisk innovation för ökad resurseffektivitet i hushållsnära återvinningssystem

Diarienummer 2014-04584
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Energiteknik, Sektion för Systemanalys
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att genomföra en normkritisk analys av avfallsystemet i bostadsområdet Norrby i Borås. Analysen visade på tekniska brister, liksom att effekterna av dessa skylls på grupper av boende. Konsekvenserna är både sämre effektivitet och diskriminering. Målet vara att involvera nyckelgrupper i utvecklingen av möjliga lösningar. Detta gjordes genom en workshop där boende bland annat utvecklade en lösning som bygger på socialt företagande och tjänsteinnovation. Denna har tagits vidare till en ansökan om genomförandeprojekt. Därmed är förstudiens mål uppfyllda.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är både en analys och ett synliggörande av hur avfallssystemet är baserat på delvis exkluderande normer. Studien har också resulterat i förslag på mer inkluderande lösningar utvecklade tillsammans med boende och andra nyckelaktörer. Med detta är förstudiens planerade resultat uppfyllda. I förlängningen tror vi att den önskade effekten i form av ett mer effektivt avfallssystem kan åstadkommas, bland annat genom utvecklingen av den tänkta tjänsteinnovationen som tagits vidare till ansökan om finansiering av ett genomförandeprojekt.

Upplägg och genomförande

Projektet följde planen i stort, med inledande normkritisk analys och därefter en idéutvecklingsfas tillsammans med nyckelpersoner. Dock valde vi att justera fokus, från ansökningens betoning på eventuella skillnader mellan olika boendegrupper, vilket sågs som en potentiellt diskriminerande, och också omotiverad hållning då forskning visar att sådana skillnader är marginella. Istället fokuserade analysen det tekniska systemets brister. Vi valde också att tillämpa Genuslabbets metodpaket för normkritisk innovation istället för att utveckla ett eget ramverk.

Externa länkar

Intervju med projektledaren Marcus Jahnke om normkritisk innovation, med förstudien som ett exempel.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.