Normkreativ modell för kommuners informationsarbete

Diarienummer 2018-01651
Koordinator FUNKA NU AB
Bidrag från Vinnova 1 167 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normcritical Innovation : Innovation project

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta fram och testa en normkreativ metod för att göra kommunal information och tjänster mer begripliga och tillgängliga för personer med ett annat modersmål än svenska. Genom en normkritisk belysning av problemställningen lyfter vi fokus från individen som själva problemet i förståelsen av informationen och synliggör strukturerna i den offentliga kommunikationen. Målet är att ta fram en metod för kommunikationsarbete som kommuner kan anpassa och använda sig av för att lättare nå ut till invånare med annat modersmål än svenska.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet är att metoden som tas fram kommer att införas i Botkyrka kommun, samt generaliseras för spridning till kommuner och andra aktörer inom offentlig sektor. De förväntade effekterna är att mer information, innehåll i tjänster och skriftliga instruktioner blir begriplig för invånarna. Därmed kommer färre ha behov av specifikt stöd från exempelvis handläggare på ett medborgarkontor. Detta leder till större självständighet för invånarna och lägre kostnader för kommunen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i samverkan mellan kommun, forskning och privat expertis på området tillgänglig kommunikation. I projektet kommer vi att arbeta tillsammans med målgruppen för att ta fram och testa metoden. Baserat på resultatet och erfarenheterna från användartesterna tar vi sedan fram en generaliserbar och vetenskapligt granskad metod om hur offentliga organisationer kan jobba med sin information för att bäst nå ut till målgrupper med annat modersmål än svenska.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.