Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nollvision för undernäring hos äldre

Diarienummer
Koordinator SKÅNES LIVSMEDELSAKDEMI - Skånes Livsmedelsakademi
Bidrag från Vinnova 1 481 080 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2019
Status Avslutat
Utlysning Visionsdriven hälsa
Ansökningsomgång Visionsdriven hälsa - planeringsprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att utveckla en nationell nollvision för undernäring hos äldre och målet var att utveckla och förankra en strategi i ekosystemet runt den äldre. Vi har kartlagt ekosystemet gapen mellan aktörer. Dessa aktörer har i tre innovationsgillen arbetat fram insatsområden för uppfyllelse av Nollvisionen. Ett kärnteam bestående av Livsmedelsakademin, Kävlinge- och Stockholms kommun, Findus, Orkla, Fazer, Cuiva, Högskolan i Kristianstad, Socialstyrelsen och Livsmedelsverket har bildats för genomförande av nollvisionen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet är förankrad strategi för hur Nollvisionen för undernäring hos äldre ska genomföras. Det kommer att ske med hjälp av pilotprojekt som kan skalas upp och organisatoriska insatser i kommuner med start i Kävlinge och Stockholm stad, i samarbete med livsmedelsföretag, inledningsvis Orkla, Findus och Fazer samt inom IT/kommunikation Cuiva och med Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Effekterna av förstudien är att visionen är förankrad hos detta kärnteam och har nått ca 100 organisationer i ekosystemet. Samarbetet för systeminnovation för den äldres måltid har startat.

Upplägg och genomförande

Upplägget med deskresearch för att identifiera problemområden som därefter trattades ner till innovationsgillen med ekosystemet fungerade väl. Deskresearchen identifierade vilka berättare vi behövde ha på våra tre innovationsgillen; äldre personer, personer som arbetar med tjänster för äldres måltider och personer som kunde berätta om samverkan mellan olika institutioner. På de tre innovationsgillena identifierades gap, problem och utmaningar utifrån berättelserna. Det resulterade i insatsområden och pilotprojekt framdiskuterade av hela ekosystemet runt den äldre.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2018

Diarienummer 2018-04255

Statistik för sidan