Nollvision för undernäring hos äldre

Diarienummer 2018-04255
Koordinator SKÅNES LIVSMEDELSAKDEMI - Skånes Livsmedelsakademi
Bidrag från Vinnova 1 481 080 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Visionsdriven hälsa
Ansökningsomgång Health Missions

Syfte och mål

Syftet är att utveckla en nationell nollvision för undernäring hos äldre. Så många som upp till sex av tio patienter inom äldrevården kan vara undernärda. Förutom det personliga lidandet orsakar det höga samhällskostnader. Målet är att utveckla och förankra en strategi med handlingsplan för att uppnå visionen under två år efter projektets slut. Strategin ska förankras och genomföras i ett nytt ekosystem med kommuner, regioner/sjukvård, livsmedelsföretag, intresseföreningar, forskning och entreprenörer

Förväntade effekter och resultat

Resultatet av projektet förväntas bli en tydlig, förankrad strategi för att nå nollvisionen, nationellt partnerskap med deltagare från flera delar av Sverige, nytt ekosystem för matchning av innovationer som möter utmaningarna. Effekterna förväntas bli att färre och färre äldre drabbas för att till slut nå nollvision: inga undernärda. Simultant växer ett nytt ekosystem fram som genererar både lönsamma företag, bättre samarbeten mellan privat och offentlig sektor och minskade samhällskostnader.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utvecklar de delmål, aktiviteter och metoder som behövs för att uppnå nollvisionen. Start med att identifiera gap, problem och utmaningar inom undernäring hos äldre i Kävlinge kommun. Dessa diskuteras i systemiska möten där behovsägaren möter livsmedelsföretag, andra kommuner, hälso- och sjukvård, PRO, entreprenörer och forskning och får fram potentiella genomförbara lösningar. Dessa sprids nationellt och kommer att utgöra underlaget för strategin för att uppnå nollvisionen.

Externa länkar

www.livsmedelsakademin.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.