New generation steels for aluminium die casting

Diarienummer 2013-03307
Koordinator Karlstads universitet - Avdelningen för maskin- och materialteknik
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Kunskapen om hur olika verktygsstål (konventionella och pulvermetallurgiskt framtagna av Uddeholms AB) och dess kemiska analys påverkar anti-solderingegenskaper utökades genom denna undersökning. En ny legeringsdesign har utvecklats som ett resultat av detta projekt, för att få förhöjda anti-solderingegenskaper och för att på så vis också möta de krav som pressgjutningsindustrin ställer på verktygsmaterialet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i att kunskapen rörande hur mikrostrukturen påverkar tendensen för soldering hos moderna och avancerade verktygsstål utökades. Förståelsen för den thermo-kemiska interaktionen mellan verktygsstålets yta och Al-smältan är viktig att förstå för att kunna förutse soldering-fenomenenet. Baserat på denna undersökning har en ny legeringsdesign utvecklats. Den nya analysen kommer att undersökas ytterligare (finns som förslag till Materialbaserad konkurrenskraft 2014-verifikationsprojekt) för att påvisa fördelarna för Al-pressgjutningsindustrin.

Upplägg och genomförande

Projektet utfördes som ett samarbete mellan Karlstad Universitet och Uddeholms AB:s Forskningsavdelning enligt utsatt tidplan. Solderingtesten utfördes på KAU och elektronmikroskopering utfördes både på KAU och Uddeholms AB. Testerna och utvärderingen som utfördes gjordes för att besvara de tekniska frågeställningarna som rörde tjockleken hos de intermetalliska lagren, antalet och fas-sammansättningen av dessa lager och den totala korrosiva nötningen. Uppnådda resultat diskuterades i på flera möten och planeras att publiceras som en journal- eller konferensartikel

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.