NEw generation Multisensors for COstal to Deep sea environments - NEMCOD

Diarienummer 2013-00304
Koordinator IMM INSTITUTET FÖR MARIN MILJÖANALYS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 60 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - april 2013
Status Avslutat