Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Navigating in MultiMorbidity - The NIMM Challenge

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - CNS
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - april 2020
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att ge möjlighet till att lägga tid på omfattande EUansökningar som omsätter uppnådda erfarenheter från projektet PMinCOPD som ingår i SWEPER från samverkansområdet Life Science. 2 större EU ansökningar har färdigställts. Gravitate är under beviljande och RWDinCCC är under bedömning.

Resultat och förväntade effekter

Färdiga EUansökningar med ett möjligt utfall omkring 25MSEK till svensk forskning och innovation

Upplägg och genomförande

Projektupplägg, inläsning, skrivande, multipla möten via träff eller video med 20talet forskargrupper i Europa-.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 juni 2020

Diarienummer 2019-05250

Statistik för sidan