Nationell Testbädd Smart Produktion - huvudprojekt

Diarienummer
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB - Teknikföretagens Service i Sverige AB, STOCKHOLM
Bidrag från Vinnova 14 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juli 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Syfte med Nationell Testbädd Smart Produktion är att kraftigt öka tillgängligheten av befintliga testmijöer/testbäddar inom produktionsområdet. Projektet ska investera i följande: digitala modeller, uppkoppling och nya affärsmodeller. Projektet kommer att koordinera Chalmers Smart Industry Lab samt PMH Lab vid KTH, samt Produktion2030:s tio testbäddsprpjekt. Mål: öka satsningarna digitala tekniker i svenska tillverkningsföretag och därmed ökad konkurrenskraft.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter av projektet: genom att koordinera och stärka befintliga testbäddsmiljöer skapa ett nationellt nätverk av testbäddar inom produktionsområdet. Förväntade resultat: att befintliga testbäddar uppgraderas samt att fler tillverkningsföretag utnyttjar testmiljöerna för att stärka användningen av digital teknik. Ytterligare en effekt är att det svenska testbäddsnätverket kan kopplas upp mot ett planerat Europeiskt nätverk av testbäddar för att stärka digitalisering inom europeisk tillverkningsindustri. Nätverket Testbädd Smart Produktion

Planerat upplägg och genomförande

Projektgruppen Testbädd Smart Produktion startar med inventering och investering av de utvalda miljöerna på Chalmers resp KTH. Parallellt kommer samma arbete göras på Produktion2030:s testbäddsprojekt. Genomföranden: 1. Investering i IT-system för att skapa digitala tvillingar av testmiljön - för ökad tillgänglighet 2. Investering i uppkoppling - för ökad internaktion 3. Affärsutveckling - för att maximera användningen och hållbarheten av testmiljön

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 juni 2020

Diarienummer 2017-05208

Statistik för sidan