Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nationell kartläggning för NGI

Diarienummer
Koordinator RISE SICS AB - RISE SICS AB, Kista
Bidrag från Vinnova 499 675 kronor
Projektets löptid september 2017 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Det pågående initiativet H2020 Next Generation Internet (NGI) syftar till att accelerera den digitala transformationen i samhället. Projektet omfattar två huvudsakliga mål: 1) att upprätta en nationell NGI-nod för att sprida information om NGI-initiativet och finansieringsmöjligheterna i Sverige; 2) identifiera och engagera nya grupper av framtida sökande med verksamhet inom prioriterade NGI-ämnen och som kan dra nytta av NGI-finansiering. En NGI-nod har etablerats som central informationspunkt, med en initial kontaktyta mot 55 NGI-relevanta organisationer.

Resultat och förväntade effekter

Vi har genomfört en insats för att se över förutsättningarna för svenskt NGI-engagemang. Totalt har 55 organisationer kontaktats - av dessa har 12 ställt sig positiva till ett mer konkret NGI-engagemang i närtid. För att säkerställa ett bredare engagemang bland svenska aktörer krävs fortsatt arbete att informera om NGI. Detta är viktigt eftersom utvecklingen av NGI-frågor pågår kontinuerligt i EU. Upprätthållandet av NGI-noden, dess informationskanaler och kontaktytor är ett nödvändigt verktyg för att underlätta för svenska organisationer att bidra till NGI.

Upplägg och genomförande

Projektet utgick från förberedelser och informationssök om relevanta organisationer och kontaktytor. Detta initiala arbete övergick sedan till fortsatt genomförande i termer av följande aktiviteter: upprättandet av en NGI-informationssida på webben; utskick till relevanta organisationer, företag, o.dyl.; utskick via sociala medier; möten och workshops samt återkopplande och uppföljande diskussioner.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 december 2017

Diarienummer 2017-05076

Statistik för sidan