Nationell kartläggning för NGI

Diarienummer 2017-05076
Koordinator RISE SICS AB - RISE SICS AB, Kista
Bidrag från Vinnova 499 675 kronor
Projektets löptid september 2017 - maj 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Next Generation Internet (NGI) är ett europeiskt initiativ för att identifiera framtida behov av Internet-teknologi i ett alltmer digitaliserat samhälle, med fokus på frågor som integritet, decentralisering, öppenhet, integrering och innovation. I samverkan med det europeiska NGI-initiativet kommer vi att genomföra en nationell studie i syfte att identifiera svenska NGI-intressen och behov.

Förväntade effekter och resultat

Projektresultatet kommer att vara inriktat på att ge initiala insikter och indikationer på den förväntade utvecklingen inom framtida Internet och behoven hos tillfrågade organisationer i studien.

Planerat upplägg och genomförande

Huvudmetoden omfattar kartläggning av framtida Internetanvändning baserat på input från intressenter och användare som representerar akademi, industri samt olika delar av privata och offentliga sektorer i samhället.

Externa länkar

Project page.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.