Narrative Innovative Sweden Jakarta

Diarienummer 2014-01984
Koordinator NARRATIVE AB - MEMOTO AB
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Narrative´s deltagande var från Narrative´s sida att få en möjlighet att visa Narrative´s produkter för en ny publik. Målet var att skapa intresse för Narrative´s produkter hos besökarna och möjliggöra fortsatta kontakter för framtida affärsutveckling. Såväl syfte som mål uppfylldes.

Resultat och förväntade effekter

En stor publik fick ta del av information om Narrative´s produkter och Narrative´s deltagande ledde till ett stort antal kontakter med svenska och utländska företag och personer som inte hade varit möjligt utan utställningen.

Upplägg och genomförande

Narrative hade en person på plats som representerade företaget och presenterade företaget vid det gemensamma presentationstillfället. Narrative deltog i öppnandet av utställningen under totalt tre dagar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.