Näringslivets strukturförändringar i Sörmland

Diarienummer
Koordinator Regionförbundet Sörmland
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - december 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-04871

Statistik för sidan