Näringslivets strukturförändringar i Sörmland

Diarienummer 2013-04871
Koordinator Regionförbundet Sörmland
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - december 2014
Status Avslutat