Nanoasit (EuroNanoMed Call-2)

Diarienummer 2010-02592
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 238 214 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla nya system för lokal leverans av vaccin som bygger på transdermal, oral eller nasala vägar för allergenspecifik immunterapi (ASIT). Det specifika syftet var att utvärdera och optimera ASIT för leverans av allergener genom huden och att utveckla tekniker för sublingual eller nasal behandling. Dessa vägar visade sig vara tekniskt svåra och därmed fokuserade projektet på transdermal leverans. Detta resulterade i ett flertal publikationer och en patentansökan.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat vetenskapliga publikationer och en patentansökning. Projektet har också testat en ny metod för att penetrera huden för leverans av vaccin, en sorts laserborr. Dessutom har två nya nanomaterial och metoder för att effektivisera leveransen av allergener initialt verifierats: 1. bildning av aggregat och 2. resorberbara nanoporösa bärare. Både den nya leveransmetoden och materialen kan komma användas kliniskt i framtiden. Mera optimering och utvärdering kommer dock att krävas.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit fokuserat och strukturerat i arbetspaket som representerat steg i en värdekedja som spänner från utveckling av bärare baserad på nanoteknologi tillvaccinutveckling ochin vitro och in vivo utvärdering. Projektet har löpt utan några större problem. En utmaning har varit att hitta en lämplig metod för att tränga in i huden för dermal leverans av vacciner. Detta löstes genom att använda ´laser borr´-metod. Projektets upplägg med väl definierade arbetspaket har resulterat i ett mycket gott samarbete mellan partnerna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.