Multikateter

Diarienummer 2013-03584
Koordinator M Dialysis AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - februari 2014
Status Avslutat