Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Multidimensionell ljusskiktsmikroskopi för studier av biologiska system

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 1 584 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt fokuserade på utveckling och användning av nya och förbättrade ljusbaserade avbildningstekniker som behövs för att avbilda vävnad, snabba utvecklingsprocesser eller t.ex. kemiska signaler i hjärnan på en zebrafisklarv. VINNMER incoming fellow anslaget har möjliggjort att jag har kunnat utveckla och publicera nya bioimagingtekniker, skapa mig ett större forskningsnätverk, kunnat delta i relevanta kurser och därmed har jag fått bättre förutsättningar för att kunna fortsätta min forskningsbana.

Resultat och förväntade effekter

Målet var högt ställt, dels ambitionen att förstå hur hjärnans immunförsvar interagerar med våra hjärnceller och dels ta fram nya metoder för att studera vävnadssnitt. Med de 3D-tekniker som vi lyckats utveckla kan vi nu få ny information från biologisk vävnad och även avbilda snabba förlopp. Vi har exempelvis för första gången, i nästan realtid, kunnat följa enskilda blodcellers rörelse i 3D i ett slående hjärta eller kärl samt studerat samspelet mellan nervceller och hjärnans immunceller, mikroglia.

Upplägg och genomförande

Mer specifikt har vi utvecklat nya 3D mikroskoptekniker baserade på både ljusskikts- och ljusfälts-teknologi. Vi har även studerat snabba biologiska utvecklingsprocesser och hjärnans immunceller. Ett delmål var att undersöka hur vi bättre kan utvinna information från behandlade vävnadssnitt. Från att initialt börjat med ren 3D avbildning av några få markörer i vävnad har fokus flyttats i projektets slutskede till mer ambitiösa analyser såsom parallell transkriptdetektion och sekvensering i vävnad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02070

Statistik för sidan