Multidimensionell ljusskiktsmikroskopi för studier av biologiska system

Diarienummer 2016-02070
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 1 585 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - september 2018
Status Pågående
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2016-03-16

Syfte och mål

Detta projekt avser utveckling och användning av nya ljusbaserade avbildningstekniker med hög spatiotemporal upplösning som behövs för att avbilda vävnadsnitt, snabba utvecklingsprocesser och kemiska signaler t.ex. i hjärnan på en zebrafisklarv.

Förväntade effekter och resultat

Långsiktigt är målet högt ställt, ambitionen är dels att bättre förstå hur hjärnans immunförsvar, mikroglia, interagerar med våra hjärnceller och dels ta fram kompletterande sätt att studera vävnadssnitt. Dessutom hoppas jag kunna skapa förutsättningar för att fortsätta forska med en egen forskningsgrupp och bygga upp infrastruktur och nätverk för att kunna erbjuda avancerad mikroskopi och relaterad teknologi som stöd till företrädelsevis forskning på regional och nationell nivå.

Planerat upplägg och genomförande

Genom en mindre uppgradering av befintligt system och med hjälp av mjukvara kommer vi kunna avbilda biologiska prover med väldigt hög spatiotemporal upplösning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.