MTXImsys

Diarienummer
Koordinator Imsys AB
Bidrag från Vinnova 8 350 kronor
Projektets löptid januari 2012 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04433

Statistik för sidan