MotorCraze

Diarienummer 2014-05050
Koordinator GOOD FORTUNE AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Externa länkar

Presentationsvideo Sajten