Motivationsapp 2012

Diarienummer 2012-03919
Koordinator HANSOLO AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 209 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram ett beslutsunderlag om det fanns ett intresse för en motivationsapp för skolelever.

Resultat och förväntade effekter

Vi fick accept på konceptet i stort men dess innehåll blev inte som vi ursprungligen antog utan delvis annan typ av funktionaliet tog överhanden

Upplägg och genomförande

För att ta fram ett beslutsunderlag har vi genomfört marknadsundersökningar mot ungdomar som går i högstadiet samt gymnasiet. Vi har genomfört 300+ marknadsundersökningar. Undersökningen har genomförts i 2 steg. Första steget har vi tittat på om skolungdomar har ett intresse samt om det finns en betalningvilja. Andra steget i undersökningen har vi tittat mer på funktionerna som ska finnas med i appen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.