Molekylär imaging vid diagnostik av tidig minnesstörning

Diarienummer 2013-05175
Koordinator HERMES MEDICAL SOLUTIONS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 999 645 kronor
Projektets löptid december 2013 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Tidig lokalisering och kvantifiering av de molekulära processer i hjärnan som föregår symptom av demenssjukdom nu kan utföras som polyklinisk PET-kamera undersökning i svensk sjukvård. Projektet har finansierats av det svenska företaget Hermes Medical Solutions AB samt Vinnova. I samarbete med Karolinska Institutet har 39 patienter som redan genomgått utvidgad demensutredning och orsaken till minnesstörningen ändå inte säkert kunnat fastslås undersökts på Karolinska Sjukhuset med ett nyligen godkänt diagnostiskt läkemedel.

Resultat och förväntade effekter

Nyttan för den enskilde patienten var mycket stor särskilt i de fall Alzheimers sjukdom avfärdades som orsak till minnesproblemen. Behandling verksam mot den verkliga orsaken till minnesproblemen kan då istället sättas in. För de patienter som nu genom projektet tidigare erhåller en definitiv AD diagnos finns möjlighet att tillsammans med anhöriga på bättre sätt planera för framtidens behov av sjukvård, omsorg och boende. även nyttan av undersökningen för sjukvård och omvårdnad är mycket stor då andelen patienter där diagnos eller behandlingsplan ändras är hög.

Upplägg och genomförande

Projektet har planerats och genomförts enligt en projektplan uppdelad på fem stycken arbetspaket. Leveranser och milstolpar för varje arbetspaket har följts upp. Styrgruppen bestod av två representanter från Hermes och KS samt en representant från KI/KS. Löpande kommunikation skedde per mail,telefon, webmöten och personliga möten. Minst ett projektmöte per arbetspaket har hållits samt vid vissa milstolpar, avvikelser samt vid viktigare beslutspunkter. Totalt 12 projektmöten. Alla medverkande har visat stor kunskap och engagemang för syftet -förbättrad demensdiagnostik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.